Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb ruzie met een vriend(in).

awel_ruzie

In een vriendschap kunnen er allerlei problemen ontstaan. Je herkent vast een paar voorbeelden: 

Je vriend heeft de vervelende gewoonte om pas heel laat te reageren op een sms’je! Wat ergerlijk!

Waarom heb je dat geheim van je vriendin doorverteld? Ze voelt zich echt bedrogen!

Daar is je vriend weer met een nieuw, fantastisch hebbedingetje… Ziet hij dan niet dat hij je de ogen ermee uitsteekt? Van jouw ouders mag je dat soort dingen niet kopen.

“Grrrrr!!! Waarom moet jij altijd zo bazig zijn! Ik mag toch ook eens beslissen wat we gaan doen?”, zegt je vriendin.

Sluiten je vrienden je nu uit? Het is niet zo heel erg duidelijk … Misschien niet, of toch wel? Maar waarom dan?

Ruzie ontstaat vaak omdat we een gesprek over dat probleem op een verkeerde manier aanpakken:  

“Ik ben het echt beu dat jullie me altijd uitsluiten!!”

“Leg mij maar eens uit waarom je …”

“Mag ik nu verdorie ook eens …!”

Je voelt je boos, verontwaardigd, gekwetst … En daardoor ben je nogal fel en agressief op het moment dat je je vriendin aanspreekt over het probleem. Je vriendin voelt zich aangevallen, misschien zelfs vals beschuldigd. En het gevolg is vaak dat er nog meer ruzie van komt.  

“Hé, zeg, zal het gaan, ja?”

“Dat is helemaal niet waar! Ik sluit je helemaal niet uit!”

“Doe dan maar jouw zin, maar ik ben weg! Met jou speel ik niet meer!”

Je wacht daarom beter tot je wat afgekoeld bent voor je aan zo’n gesprek begint. Kijk hier even hoe je intussen kan omgaan met lastige emoties

Als je ruzie hebt, wil je bovendien heel graag horen dat jij gelijk hebt. Dan ga je bijvoorbeeld jouw versie van het verhaal vertellen bij andere vrienden.  

“Hé, wat flauw van haar! Je moet je niet laten doen, hoor! Wacht! Ik ga haar ook eens duidelijk zeggen dat ze fout is!!”

Hoera! Ze kiezen jouw kant! Nee, pech! Want ze gaan zich moeien en de ruzie wordt er alleen maar erger door. Dit probleem is tussen jullie twee. Als je wil dat het goed komt dan hou je anderen erbuiten. Je kan je hart natuurlijk wel luchten bij mensen van wie je weet dat ze zich niet zullen bemoeien. 

“Het is lief dat je voor me wilt opkomen, maar het is beter dat ik het zelf oplos met haar.”

Wat je nodig hebt, is een goed en vriendelijk gesprek tussen jullie twee. Lees hoe je zo’n gesprek kan aanpakken

bemiddelaar_Awel

Je kan, indien nodig, wel de hulp vragen van iemand die bemiddelt. Een bemiddelaar is iemand die zowel naar jou als naar je vriendin kan luisteren. Die luistert naar jouw verhaal en jou begrijpt. En die luistert naar jouw vriendin en haar ook begrijpt. Het is een buitenstaander die jullie helpt om samen een goed gesprek te voeren. En die jullie kan helpen om uit te zoeken hoe jullie verder gaan en/of een oplossing te zoeken

Zoek zeker een volwassen bemiddelaar wanneer een ruzie steeds erger wordt en jullie het samen niet meer opgelost krijgen.

Dit gezegd zijnde. Niet alle problemen tussen vrienden zijn op te lossen. 

Bijvoorbeeld soms zijn de verschillen tussen jullie te groot. Of de ruzie kan er gekomen zijn omdat één van jullie de vriendschap niet langer wil. In het beste geval kunnen jullie dan samen besluiten om de vriendschap te beëindigen.  

Wanneer een ruzie uitmondt in pesten kan je het best iemand op de hoogte brengen die de macht heeft om het pesten te doen stoppen. Je leerkracht, de directie… In sommige gevallen kan het nodig zijn de politie in te schakelen. 

Kijk even hier als je je erg verdrietig voelt omdat je een vriendin kwijt bent

We schrijven hier over een ‘vriendin’, maar het kan ook over een ‘vriend’ gaan. 

Nog een vraag?

Meer informatie