Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik wil thuis weg, wat kan ik doen?

door tZitemzo

17 jaar of jonger: toestemming nodig van ouders of voogden

In principe kan je niet alleen gaan wonen als je 17 jaar of jonger bent.

Je kan wel ergens anders wonen, zoals bij familie of op internaat. Daarvoor moeten je ouders of voogden wel toestemmen.

Vanaf 17 jaar kan je uitzonderlijk ook begeleid alleen gaan wonen. Dat heet ook wel 'begeleid zelfstandig wonen', 'Contextbegeleiding Autonoom Wonen' of 'CBAW'. Ook hiervoor moeten je ouders of voogden toestemmen.

Wat als er zware problemen zijn thuis en het onveilig of ongezond is?

Is het voor jou niet gezond om thuis te blijven? Schakel dan zeker hulp in. Je hoeft dat niet alleen te doen maar kan een vertrouwenspersoon meenemen.

De hulpverlener, bijvoorbeeld bij het JAC of CLB, bekijkt samen met jou wat er kan of moet gebeuren.

Die kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat 'gedwongen hulpverlening' opgestart wordt waarbij je thuis weg kan.

  • Uiteindelijk zal de jeugdrechter dan een beslissing nemen waar je kan verblijven.
  • Dan kunnen je ouders niet meer weigeren dat je ergens anders gaat wonen.
  • Je kan dan bijvoorbeeld opgevangen worden op internaat, in een pleeggezin, bij familie,...
  • Terwijl er een goede en langdurige oplossing wordt gezocht, kan je eventueel ook terecht in een crisisopvang.

18 jaar of ouder: je mag alleen gaan wonen

Je bent meerderjarig. Je mag dus alleen gaan wonen als je dat wil. Je ouders kunnen je niet meer tegenhouden.

Je bent dan volwassen en zelfstandig en regelt dus in principe alles zelf:

De gratis app Heyday helpt je daarbij. Je kan natuurlijk ook altijd ondersteuning krijgen van verschillende organisaties en hulpverleners. Ga zeker eens langs bij het JAC of het CLB. Ze helpen je op weg en kunnen gericht doorverwijzen.

Wat als mijn ouders mij thuis weg willen?

Studeer je nog? Dan moeten je ouders betalen voor jou, je opvoeding en opleiding. Ook als je 18 jaar of ouder bent.

Ze moeten je niet bij hen thuis laten wonen, maar ze moeten dan wel een andere plek om te wonen regelen en betalen.

En als mijn ouders niet willen helpen of betalen?

Ik wil weglopen of ben weggelopen

We snappen dat je dan in een erg vervelende situatie zit. Lees zeker deze info eens door:

Praat erover

Problemen thuis kunnen heftig zijn. Je staat er niet alleen voor. Bij het JAC en het CLB kun je terecht voor een luisterend oor en praktische hulp.

FOTO: Jesús Rodríguez

Dit artikel vind je ook terug op WAT WAT.
Waar je heel veel andere info vindt op maat van jongeren.

Zoek op de site

Andere veelgestelde vragen

Meer informatie