Overslaan en naar de inhoud gaan

Mag ik zelf mijn studierichting kiezen? Of doen mijn ouders dat?

door Vlaamse Scholierenkoepel

Jonger dan 18 jaar

Je ouders beslissen dan welke studierichting je volgt of naar welke school je gaat. Natuurlijk maken je ouders die keuze normaal samen met jou. Vanaf 12 jaar heb je het recht om mee te overleggen met je ouders.

Als minderjarige sta je onder het 'gezag' van je ouders. Zij nemen de belangrijke beslissingen in je leven. Over bv. gezondheid, opvoeding, vrije tijd. En dus ook over onderwijs.

18 jaar of ouder

Als meerderjarige mag je zelf de beslissing maken. Dat je zelf mag beslissen, betekent natuurlijk niet dat je je ouders niet ook mag betrekken bij je beslissingen.

Als je nog studeert, hebben je ouders wel de plicht om je studie, eten, woonplaats, enzovoort mee te betalen.

Meningsverschil

Als jij en je ouders niet samen kunnen beslissen, is bemiddeling een optie. Je kan dan bijvoorbeeld iemand van het CLB vragen om het meningsverschil tussen jou en je ouders proberen op te lossen. Maar uiteindelijk kiezen je ouders.

Zijn je ouders gescheiden en gaat de ene ouder niet akkoord met de beslissing van de andere? Geraken ze er echt niet uit? Dan kan de jeugdrechter beslissen.

Dit artikel vind je ook terug op WAT WAT.
Waar je heel veel andere info vindt op maat van jongeren.

Zoek op de site

Meer informatie