Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik word al een (lange) tijd gepest. Het maakt me verdrietig en boos. Wat kan ik doen?

Wanneer je het slachtoffer bent van pesten kan je daar enorm onzeker door worden en word je vaak ook geconfronteerd met heftige emoties zoals boosheid, onmacht, verdriet, eenzaamheid, angst, enz. Je kan je ook schamen of schuldig voelen. Meestal zorgt dat ervoor dat je er met niemand over durft te praten. Ook dat maakt je eenzaam. Het is dus heel belangrijk dat je er wel met iemand over praat. Dat doe je best met iemand die je vertrouwt, zoals je ouders, een vriend(in) of een leraar in wie je vertrouwen in hebt. Ook je oma of opa hebben heel dikwijls een goed luisterend oor.

Als het pesten op school gebeurt of door een groepje dat op jouw school zit, zal je er zeker met iemand op school moeten over praten. Anders houdt het pesten aan. Richt je tot je klasleerkracht, de zorgjuf, de leerlingenbegeleider, het CLB of de directeur. Dat is vaak een moeilijke maar wel een noodzakelijke stap. Je kan het gesprek ook samen met iemand anders doen. Dat maakt het vaak iets makkelijker. Door het gesprek goed voor te bereiden, voel je je zekerder. Je moet er in elk geval met iemand over praten want pesten is nooit oké. Praten zorgt ervoor dat je er niet langer alleen voor staat en dat het pesten sneller kan worden gestopt.

Als slachtoffer kan je naast het melden van het pestgedrag, proberen om het pesten te doorbreken door helemaal anders te reageren dan de pester van jou verwacht. Als jij reageert met humor, doet alsof het je niks kan schelen of de pesters totaal negeert dan wordt het ‘succes’ van de pester plots verbroken. De pester verwacht immers dat het slachtoffer boos wordt, huilt, roept, verslagen afdruipt of in zijn schulp kruipt. Om die reden reageer je best niet op cyberpesterijen. Zorg bij cyberpesten altijd voor schermafdrukken, bewaar foto’s, video’s en toon ze aan de persoon met wie je thuis, op school of elders in gesprek gaat. Dan zien ze meteen dat je niet overdrijft met wat je vertelt en komt er sneller de hulp die je nodig hebt.

Kijk ook eens op www.kieskleurtegenpesten.be voor meer tips om pesten tegen te gaan.

Nog een vraag?

Meer informatie