Overslaan en naar de inhoud gaan

Kan ik mijn verhaal in vertrouwen vertellen aan mijn (zorg)leerkracht of het CLB?

In de wetgeving zoals we die in België kennen, bestaat er een duidelijk verschil in het beroepsgeheim van (zorg)leerkrachten en die van CLB-medewerkers.

Jouw (zorg)leerkracht maakt deel uit van het onderwijzend personeel. En dat betekent dat onderwijzend personeel niet gebonden is aan het beroepsgeheim. Met andere woorden jouw leerkracht mag de vertrouwelijke informatie die jij hem/haar vertelt, delen met de directie, leerkrachten en jouw wettelijke vertegenwoordigers zoals je ouders, voogd, etc.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen gesprek met je leerkracht over je moeilijkheden en problemen mag hebben. Als jij je goed verstaat met je leerkracht. En je hebt het gevoel dat je bij hem/haar terecht kan dan kan je jouw (zorg)leerkracht zeker vertellen waar jij mee zit. Het is wel goed om daarbij niet te vergeten dat jouw leerkracht dit kan en mag doorvertellen. In ernstige zorgwekkende situaties is het dus mogelijk dat jouw (zorg)leerkracht dit ook zal doen.

Voor een CLB-medewerker geldt een andere regelgeving. Een CLB-medewerker is namelijk wél gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen de vertrouwelijke informatie die jij hen vertelt dus niet delen met de directie, leerkrachten, enz. Maar, een CLB-medewerker heeft wél meldingsplicht. En dat wil dan weer zeggen dat deze medewerker in ernstig zorgwekkende situaties de plicht heeft om deze zorgwekkende situatie te melden bij de bevoegde instanties, zoals de politie.

En wat met Awel? Hebben vrijwilligers bij Awel beroepsgeheim?

De vrijwilligers van Awel vallen, net zoals de CLB-medewerkers, onder het beroepsgeheim. Dat betekent dat Awel alle vertrouwelijke informatie die jij ons vertelt niet deelt met je wettelijke vertegenwoordigers (zoals je ouders, voogd, etc.), je leerkrachten of je directie. Awel mag de informatie wel delen met andere vrijwilligers binnen Awel. Dat kan handig zijn wanneer jij ons bijvoorbeeld een tweede keer contacteert rond hetzelfde probleem. We zoeken dan de info op die jij ons in het eerste gesprek vertelde.

Ook heeft Awel geen meldingsplicht. Dat betekent dat Awel ernstige feiten, die geen gevaar vormen voor de maatschappij of voor jezelf, niet hoeft te melden.

Nog een vraag?

Meer informatie