Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik moet naar het medisch onderzoek op school. Wat moet ik verwachten?

Elke leerling moet tijdens zijn schooltijd enkele keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Ook al ga je al om een andere reden vaak op controle bij een arts, toch zijn deze onderzoeken verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook wanneer een leerling het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Waarom moet je op medisch onderzoek?

Meestal gaat alles goed met je en dan lijkt zo’n doktersbezoek overbodig. Maar iedereen kent de spreuk ‘voorkomen is beter dan genezen’. Daarom kijken CLB-artsen en verpleegkundigen een aantal dingen na. Zo kunnen ze je medische toestand al vanaf een jonge leeftijd goed opvolgen. En kan er ook sneller ingegrepen worden, mocht dat nodig zijn.

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Wil je iets weten over gezondheid of zit je ergens mee dan is dat het moment. Als er niet voldoende tijd is, kan de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.

In een kort onderzoek kijken de dokter en verpleegkundige na of je…

 • al gezondheidsproblemen hebt gehad. Zo ja, dan willen zij weten dewelke en hoe dat dan liep.
 • algemeen gezond bent en gezond leeft.
 • lengte en gewicht goed zijn voor jouw leeftijd.
 • tanden goed zijn (behalve in de 1e kleuterklas en het 3e leerjaar).
 • al ingeënt bent en waarvoor.
 • ogen in orde zijn.
 • (als je tussen 6 en 7 jaar bent) of je kleuren goed kan zien.

In een uitgebreid onderzoek komt daar nog bij of je…

 • genoeg beweegt.
 • een goede houding hebt.
 • goed praat.
 • goed hoort.
 • geslachtsorganen normaal groeien. Naargelang je leeftijd gaat hij ook na of je puberteitskenmerken normaal zijn.

Inentingen
De dokter kijkt na in zijn gegevens of je alle inentingen hebt gehad. Als dit niet het geval is én de dokter heeft de toestemming van je ouders dan kan hij je die inenting ook meteen geven. Ben je 18 of ouder dan geef je zelf al dan niet toestemming.

 

Geslachtsorganen
De dokter gaat na of alles in orde is. Afhankelijk van je leeftijd zal hij ook nakijken of je ontwikkeling normaal verloopt. Bij de jongens voelt de dokter eventjes aan je teelballen om na te gaan of ze juist groeien. Bij de meisjes ziet hij of er beharing is rond de vagina en of de borsten groeien.

Mag een andere arts die onderzoeken uitvoeren?

Ja, als je daar een gegronde reden voor hebt dan mag je deze onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet de arts over de juiste middelen beschikken voor die verschillende onderzoeken en moet hij de resultaten doorgeven aan de CLB-arts. Je moet hem uiteraard ook betalen. De CLB-arts werkt gratis.

Nog een vraag?

Meer informatie