Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe krijg ik weer een blanco strafblad?

door tZitemzo

Heb je een fout gemaakt waardoor je een veroordeling hebt opgelopen? Die veroordeling en de bijhorende straf komen op je strafblad. Niet fijn want op die manier komt je attest van goed gedrag en zeden vol vroegere veroordelingen te staan.

Niet alle veroordelingen blijven voor altijd op het strafblad staan. Veroordelingen tot een politiestraf worden meestal na 3 jaar automatisch uit het strafregister gewist. Een politiestraf is:

  • een gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen
  • en/of een geldboete van 1 tot 25 euro
  • of een werkstraf van 20 tot 45 uren

Deze uitwissing gebeurt automatisch en is gratis.

Zwaardere straffen worden niet automatisch van je strafblad gewist. Je kan dan herstel in eer en rechten vragen, maar dan moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je moet de straf hebben ondergaan.
  • Of je moet de boetes en schadevergoeding in het arrest betaald hebben.
  • Je moet minstens 10 jaar wachten om een nieuw herstel in eer en rechten aan te vragen.

Kan je de straf van de jeugdrechter laten schrappen uit het strafregister?

Ja. Je kan de jeugdrechter vragen om de straf uit het strafregister te schrappen, als je de straf intussen vijf jaar geleden uitvoerde. Je kan dat gewoon per brief vragen aan de jeugdrechter. Onderteken je brief en zet de datum erop. Zeg duidelijk in je brief wat je wil laten schrappen.

De jeugdrechter kàn, maar moet niet akkoord gaan met jouw vraag.

De informatie staat in het strafregister tot je 28 jaar bent. Daarna wordt deze informatie gewist.

Dit artikel vind je ook terug op WAT WAT.
Waar je heel veel andere info vindt op maat van jongeren.

Zoek op de site

Meer informatie