Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat als het niet goed loopt tussen mij en de leerkracht?

door Vlaamse Scholierenkoepel

Voel je dat het botst? Vaak is dat op een of andere manier zo gegroeid en lijkt er geen uitweg. Toch is zo’n gevoel omkeerbaar: je kan ervan af geraken. Ga in gesprek met je leerkracht of met je klastitularis.

Hoe pak je dat aan?

Jij hebt alleen ruzie met je leerkracht.
  • Heb je een vraag, probleem, frustratie? Krop het niet op. Praat er op tijd over.
  • Gebruik ik-boodschappen en beschrijf hoe je je voelt: “Ik voel me gekwetst door uw opmerking want dat geeft mij het gevoel...”
  • Beschrijf je probleem. Geef de feiten. Zeg tegelijk wat je voelt. Vraag uitleg. Bijvoorbeeld “Ik weet dat ik aan het praten was. Maar ik voel me oneerlijk behandeld omdat ik niet als enige aan het praten was. Ik voel me ook verward omdat de regels niet altijd duidelijk zijn. Soms is praten toegelaten, maar andere keren dan weer niet.”
  • Elk verhaal heeft twee kanten. Luister ook naar wat de leerkracht zegt.
  • Maak geen verwijten. Vertel wat jij zou willen, wat je wenst. Als je de ander verwijten maakt, vindt die het moeilijk om te blijven luisteren.
  • Blijf in gesprek. Niemand is gebaat bij een ruzie. Lukt een gesprek niet meer? Ga dan op zoek naar een bemiddelaar. Dat kan een andere leerling zijn, een vertrouwensleerkracht, je klastitularis, een zorgleraar of een leerlingbegeleider, een CLB-medewerker of zelfs de directeur.
  • Heb jij ook een fout gemaakt? Durf dit toe te geven. Je zal zien, dat opent deuren!
  • Informeer je goed. Wat staat er in het schoolreglement?
Jij en andere leerlingen hebben een probleem met dezelfde leerkracht.

Bespreek met elkaar of op de leerlingenraad hoe je het probleem wil aanpakken. Vinden jullie dat de leerkracht ongelijk heeft? Denk na over goede argumenten om dat te bewijzen, bijvoorbeeld uit het schoolreglement. Bespreek dit met de leraar of met je klastitularis. Respecteer hierbij de tips die we hierboven opsommen.

Vind je bij hen geen oplossing? Ga dan met je argumenten naar de directie.

Dit artikel vind je ook terug op WAT WAT.
Waar je heel veel andere info vindt op maat van jongeren.

Zoek op de site

Meer informatie