Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn ouders zijn niet voldoende betrouwbaar

Zoek een steunfiguur

Is er niet genoeg vertrouwen tussen jullie of voel jij je niet veilig bij je ouders, ga dan niet op je eentje het gesprek aan. Zoek een steunfiguur: een volwassene die jij vertrouwt, bij wie je terecht kan met je verhaal en die eventueel samen met jou het gesprek met je ouders kan voeren. Het kan een familielid, een leerkracht, de ouders van een vriend, een buur, ... zijn.

Zoek professionele hulp

Als de relatie tussen jou en je ouders ernstig verstoord is, zoek je best professionele hulp. Doe dit zeker als je voelt dat je niets aan de situatie kan veranderen en daar erg van afziet. Organisaties waar je zelf naartoe kan stappen:

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding): op school kan je bij het CLB terecht met al je vragen. Ook je ouders, de leerkrachten of de directie kunnen hier informatie, hulp en begeleiding komen vragen. Vraag op het secretariaat van je school waar het CLB in jouw school zit.

JAC (Jongerenadviescentrum): vanaf 12 jaar ben je er welkom met eender welke vraag. Je hoeft geen afspraak te maken. Je kan gewoon binnenlopen tijdens de openingsuren. Het JAC vind je bij jou in de buurt of via www.jac.be.

Vertrouwensleerkracht: deze leerkracht praat met de leerlingen (en de ouders) als ze hierom vragen. Je kan babbelen over van alles: jouw leven, pesten, een verslaving, ... Een vertrouwensleerkracht kan je vinden in jouw school. Vraag eens na op het secretariaat van je school. 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK): een centrum waar iedereen die ongerust is over een kind of een gezin terecht kan. Deze ongerustheid kan gaan over geweld, mishandeling, verwaarlozing en/of misbruik. Het VK kan je contacteren via www.kindermishandeling.be of op het nummer 1712.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG): biedt begeleiding aan mensen met psychische problemen. In elk CGG is er een apart team voor kinderen en jongeren. In Vlaanderen zijn er 20 CGG's die elk verschillende vestigingen hebben. Hun adressen vind je hier.

Nog een vraag?