Overslaan en naar de inhoud gaan

Vacature Stafmedewerker Vrijwilligersondersteuning

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, verhaal of probleem. Kinderen en jongeren kunnen de luisterlijn contacteren via telefoon, chat, e-mail en interactief forum. We zijn er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken.

Jaarlijks voert Awel zo’n 30.000 gesprekken met kinderen en jongeren.

We willen een betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor kinderen en jongeren, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal. We geloven sterk in de kracht van kinderen en jongeren en nemen hen serieus. Awel wil bijdragen aan een realistisch beeld van de leefwereld van kinderen en jongeren. Awel doet dit door belevingsinformatie uit contacten op een nauwkeurige manier te onderzoeken. Awel deelt deze informatie met actoren die werk kunnen maken van een betere wereld voor kinderen en jongeren. 

Elk van de gesprekken wordt gevoerd door een opgeleide vrijwilliger. Heden telt Awel meer dan 400 vrijwilligers. Voor de ondersteuning van de vrijwilligers zijn we op zoek naar een bijkomende collega met een groot talent voor verbinding, vorming, planning en administratie.

Dit betreft een contract bepaalde duur van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, 0,50 VTE, met kans op verlenging naar een contract onbepaalde duur.

jouw jobinhoud

Verantwoordelijke voor de verbinding van de vrijwilligers van Awel met elkaar en met de organisatie, steeds in overleg met betrokken vrijwilligers

Awel heeft in haar werking een “Ondersteunende Dienst Verbinding”. Als stafmedewerker vrijwilligersondersteuning coördineer je deze Ondersteunende Dienst, in nauw overleg met de vrijwilligers. Jullie zijn er samen verantwoordelijk voor dat elke vrijwilliger zich verbonden voelt met Awel, en een aanbod krijgt van verbindende activiteiten.

Jullie nemen onder andere het volgende op

 • Jaarplan opstellen en opvolgen voor de Ondersteunende Dienst Verbinding
 • Activiteiten binnen Awel vanuit een verbindende bril bekijken, evalueren, bijsturen
 • Ontmoetingsmomenten -zowel online als offline- organiseren voor de vrijwilligers, zoals zomerdrinks, wandelingen, …
 • Bedankings- en waarderingsattenties voor de vrijwilligers ontwerpen

Verantwoordelijke voor de permanente vorming van de vrijwilligers, steeds in overleg met betrokken vrijwilligers

Awel heeft in haar werking een “Ondersteunende Dienst Permanente Vorming”. Als stafmedewerker vrijwilligersondersteuning coördineer je deze Ondersteunende Dienst, in nauw overleg met de vrijwilligers. Jullie zijn er samen verantwoordelijk voor dat elke actieve vrijwilliger een ruim intern aanbod krijgt van vormingen, in functie van het beantwoorderswerk dat ze doen bij Awel.

Jullie nemen onder andere het volgende op

 • Jaarplan en opleidingskalender opstellen en opvolgen in functie van permanente vorming
 • Plannen en opvolgen opleidingsdagen, opleidingsweekends en online trajecten
 • Coördineren inhoud permanente vormingen, op basis van noden & wensen van de vrijwilligers
 • Overleg met externe lesgevers, partnerorganisaties, vormings- en onderwijsinstellingen
 • Ontwikkelen vormingsmateriaal voor permanente vorming in nauw overleg met de collega’s externe vorming en vrijwilligersbeleid
 • Zelf geven van interne vormingen

Vrijwilligersondersteuning en -administratie algemeen

 • Administratief beheer vrijwilligers op interne digitale platforms
 • Beantwoorden ad hoc vragen van vrijwilligers
 • Medewerkerszorg, zoals bijvoorbeeld attenties voor Kerst- en nieuwjaar, voor stoppende vrijwilligers, …
 • Ad hoc administratieve taken zoals verzendingen, praktische ondersteuning voor permanente vorming en verbinding (locaties, catering…)

Deel van het team van Awel

 • Actieve deelname aan stafvergaderingen en teammomenten
 • Ad hoc overleg met collega’s ifv de vrijwilligerswerking

Jouw profiel

 • Je ondersteunt het vrijwilligersbeleid van Awel en werkt steeds vanuit dit kader aan de verbindende en vormende activiteiten.
 • Ervaring in het werken met vrijwilligers is een pluspunt.
 • Vlot in omgang met collega’s, vrijwilligers en externen
 • Mensen voelen zich bij jou op hun gemak, je geeft vrijwilligers een warm onthaal.
 • Flexibiliteit: avond- en weekendwerk, verschillende locaties
 • Sterk in administratief beheer
 • Planmatig kunnen werken
 • Zelfstandig kunnen werken en eigen werk kunnen organiseren
 • Geen specifieke diplomavereisten

Aanbod

 • Contract bepaalde duur (1/1/2023-31/12/2023) met kans op verlenging naar contract onbepaalde duur
 • Tewerkstelling 0,50 VTE
 • Loon volgens niveau B1C (PC 331) + maaltijdcheques + groepsverzekering + vergoeding woon/werk verkeer
 • Flexibele werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk
 • Mogelijkheid tot volgen van bijscholingen en vorming
 • Een hecht team van collega’s
 • Een warme organisatie van geëngageerde vrijwilligers
 • Je komt terecht in een organisatie die bijzonder waardevol werk verricht, met maatschappelijke impact.

Hoe solliciteren?

 • Stuur je CV en motivatiebrief voor 30 november 2022 naar sibille@awel.be. Nieuws over je selectie mag je ten laatste verwachten in de 1ste week van december.
 • De selectieprocedure bestaat na de selectie op motivatiebrief en CV uit een opdracht en een gesprek in de loop van december 2022.